Jak uzupełnić Oryginalne Medicare (Część A i B) albo jak dobrać odpowiedni Plan Medicare Advantage (Część C).

Do Oryginalnego Medicare możemy dołożyć plan zniżkowy na leki na receptę (Część D) oraz Suplement do Medicare (Medigap plan) lub oba.

 

Wiele z planów Medicare Advantage (Część C) zawiera plan zniżkowy na leki na receptę (Część D).

Niektóre z nich pozwalają na nabycie oddzielnej części D. Część C możemy również uzupełnić planem Indemnity zwanym potocznie planem szpitalnym.

      Plan Medicare Advantage bez ubezpieczenia obejmującego leki

      Plan Medicare Advantage z ubezpieczeniem obejmującym leki

      Plan Medicare Advantage z dodanym osobnym planem obejmującym leki*

*Dotyczy tylko określonych planów.

Wydrukuj / Zapisz

CZĘŚĆ A

jest bezpłatna dla osób, które wypracowały co najmniej 40 kwartałów w USA i częściowo pokrywa koszty:

  • opieki szpitalnej
  • pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym
  • pobytu w specjalistycznym ośrodku opiekuńczym
  • hospicjum
  • opieki w domu

CZĘŚĆ B

posiada składkę miesięczną (najczęściej pobieraną bezpośrednio ze świadczeń z Social Security) i częściowo pokrywa koszty opieki:

  • pozaszpitalnej
  • medycznej opieki zdrowotnej
  • karetki pogotowia
  • usług lekarskich
  • usług profilaktycznych

CZĘŚĆ C

zwana inaczej Medicare Advantage. Plany, które przejmują rozliczenia świadczeń Oryginalnego Medicare (części A i części B) pod parasol firmy prywatnej. Plany te często oferują plan zniżkowy na leki na receptę lub świadczenia nie oferowane przez Oryginalne Medicare. tj. świadczenia dentystyczne, okulistyczne itd.

CZĘŚĆ D

(Prescription Drug Plan) – plany zniżkowe na leki na receptę. Plany firm prywatnych oferujące zniżki na leki na receptę według standardów określanych corocznie przez Medicare.

 

PLANY INDEMNITY

uzupełnienia do Części C Medicare, popularnie zwane planami szpitalnymi. Mają na celu pokryć stałe koszty pobytu w szpitalu, karetki pogotowia lub pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym nie pokrywane w całości przez plany typu Medicare Advantage.

PLANY TYPU MEDIGAP

Suplementy do Medicare (Medigap) pozwalają uniknąć niektórych kosztów udziału własnego (deductible) i udziału wspólnego (coinsurance). Cena planu zależy od wieku, płci, miejsca zamieszkania, stosunku do palenia papierosów, stanu zdrowia i rodzaju planu.

 

    KIEDY MOŻEMY ZMIENIĆ UZUPEŁNIENIA DO MEDICARE

Uzupełnienia do Medicare powinniśmy sprawdzić lub zmienić co najmniej raz do roku w tzw. Corocznym Okresie Zapisowym (AEP) pomiędzy 15 października, a 7 grudnia tak by dostosować je do naszych bieżących potrzeb na następny rok kalendarzowy.

W okresie między 1 stycznia, a 31 marca zwanym Open Enrollment Period posiadacze planów typu Medicare Advantage mogą jednorazowo zmienić swój plan tego typu na inny lub wrócić do Oryginalnego Medicare.

    SPECJALNY OKRES ZAPISOWY

Pozwala w specjalnych sytuacjach życiowych zapisać się lub zmienić plany uzupełniające do Medicare:

utrata ubezpieczenia z pracy

zmiana miejsca zamieszkania

♦ otrzymanie dodatkowej pomocy stanowej w systemie Medicaid

♦ otrzymanie pomocy federalnej w programie Low Income Subsidy

Wydrukuj / Zapisz

Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń

844 654 5185