Ubezpieczenie Medicare to rządowy program ubezpieczeń na zdrowie działający w USA dedykowany osobom spełniającym określone warunki.

Ubezpieczenie Medicare składa się z kliku elementów.

Poszczególne elementy składowe ubezpieczenia Medicare, (tak zwane Parts) można wykupić w formie dodatków. Osoby, które przystąpiły do Medicare oraz wykupiły części uzupełniające mają możliwość wykorzystania wszystkich benefiów programu ubezpieczenia Medicare. 

Elementy Mediare:

 • Part A – częściowe pokrycie kosztów szpitalnych;
 • Part B – częściowe pokrycie kosztów medycznych;
 • Part C – plany zdrowotne typu Medicare Advantage (plany te muszą pokrywać co najmniej te same benefity co Oryginalne Medicare Część A i Część B);
 • Part D – zniżkowe plany na leki na receptę;
 • Part E – dodatkowe przepisy dotyczące między innymi planów pokrywających Medigap.

Ubezpieczenie Medicare. Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do programu.

Podstawowe ubezpieczenie Medicare składa się tylko z dwóch części A i B (Part A, Part B).

Część A (Part A) – to ubezpieczenia, które pokrywają pobyt i leczenie w szpitalu, hospicium jak również opiekę domową nad chorą osobą.

Część B (Part B) – to wszytstkie usługi i wizyty w gabinetach lekarskich wykonywane poza szpitalem. W skład wchodzą serwisy świadczone przez lekarzy, terapeutów, usługi laboratoryjne, transport chorego (karetka), szczepienia, badania kontrolne itp.
Warto wiedzieć, że ubezpieczenie Medicare w części B pokrywa tylko 80% kosztów opieki medycznej. Pacjent zobowiązany jest zapłacić pozostałe 20% kosztów usługi.

Rozszeżone ubezpieczenie Medicare w części C (Part C).

Część C (Part C) – Ubezpieczenie Medicare w części C to tak zwane plany Medicare Advantage. Plany Medicare Advantage muszą pokrywać co najmniej te same benefity co oryginalne Medicare Part A i Part B):

 • HMO (niektóre plany zawierają part D);
 • PPO (niektóre plany zawierają part D);
 • Prywatne Plany Fee-for-Service (plany te czasem zawierają part D Medicare, aczkolwiek nie są do tego zobligowane);
 • Plany dla Osób o Specjalnych Potrzebach – Special Needs Plans (wszystkie SNP’s zawierają part D);
 • Medyczne Plany z Kontem Oszczędnościowym – Medical Savings Account Plans (MSA) (nie zawierają Part D);
 • Plany oferowane przez pracodawcę lub Plany oferowane przez Związki Zawodowe.

Rozszerzone Ubezpieczenie Medicare w części D 

Część D (Part D) – Plany zniżkowe na leki na receptę

 • Samodzielne plany zniżkowe na leki na receptę (PDP);
 • Plany oferowane jako element planów zdrowotnych Medicare (np. MAPD).

Ubezpieczenie Medicare – karty identyfikacyjne.

Każda osoba posiadająca Medicare otrzymuje papierową kartę identyfikacyjną o wielkości i formacie znanej w USA karty Social Security. Karta indentyfikacyjna Medicare zawiera podstawowe informacje łącznie z imieniem i nazwiskiem, 11 znakowym numerem beneficjenta składającym się z cyfr i liter oraz datę wejścia w życie.
Części A i /lub Części B. Karta ta jest w kolorze białym z czerwonym i niebieskim akcentem.

Masz pytanie dotyczące Ubezpieczenia Medicare? Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń

844 654 5185

Poznaj naszych agentów Medicare w Chicago

Robert Sobczak
licencjonowany agent ubezpieczeniowy Medicare

Od 2012 edukuje, promuje i uświadamia Polonię o potrzebie posiadania polis ubezpieczeniowych na zdrowie, życie i bezpieczne zabezpieczenie przyszłości. Poprzez radio, tv, polonijne dzienniki, tygodniki i comiesięczne biuletyny organizacji polonijnych informuje Polonie o zmianach i tajnikach ubezpieczeń indywidualnych.

Pasjonuje się pomocą osobom starszym wchodzącym w system Medicare. Oferuje feruje polisy tyko najbardziej sprawdzonych i zweryfikowanych przez rynek firm ubezpieczeniowych o największych preferowanych grupach lekarskich.