Nowe zasady korzystania z opieki zdrowotnej dla posiadaczy Medicare.

Na podstawie Ustawy o Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act podpisanej przez prezydenta Trumpa 13 marca 2020 i będącej w zgodzie z Stafford Act i National Emergencies Act, Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) rozszerza świadczenia Teleserwisów w Medicare.

Wytyczne i działania CMS zapewniają wszystkim Amerykanom – szczególnie osobom wysokiego ryzyka – dostęp do łatwych w użyciu świadczeń, które mogą pomóc im zachować zdrowie, a jednocześnie powstrzymać rozprzestrzenianie się coronawirusa 2019 (COVID-19).

17 marca 2020 roku CMS ogłosiło rozszerzenie zakresu Teleserwisów dostępnych dla posiadaczy Medicare, które umożliwią beneficjentom uzyskanie szerszego zakresu usług medycznych bez konieczności podróżowania do placówki opieki zdrowotnej. W ramach tego rozporządzenia pacjenci mogą uzyskać dostęp do swoich lekarzy za pomocą szerszej gamy narzędzi komunikacyjnych, w tym telefonów, tabletów i komputerów z funkcjami audio i wideo, co ułatwi łączenie beneficjentów i lekarzy. Medicare podejmuje działania, aby zapewnić pacjentom większy dostęp do zdalnej opieki medycznej poprzez połączenia telefoniczne, komunikatory wideo i portale internetowe w postaci teleserwisów podczas wybuchu pandemii COVID-19. Zmiany te pozwolą seniorom komunikować się z lekarzami bez konieczności podróżowania do placówki opieki zdrowotnej, aby ograniczyć ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa. Lekarze pierwszego kontaktu będą teraz mieli większą możliwość, aby bezpiecznie leczyć pacjentów. Od 6 marca 2020 roku Medicare – administrowane przez CMS – będzie tymczasowo płacić lekarzom za świadczenie usług teleserwisowych za beneficjentów mieszkających w całym kraju.

Przed ogłoszeniem rozporządzenia, Medicare płaciło lekarzom tylko za niektóre usługi teleserwisowe, takie jak rutynowe wizyty w określonych okolicznościach. Na przykład beneficjent otrzymujący usługi musiał mieszkać na wsi i udać się do lokalnej placówki medycznej, aby uzyskać usługi teleserwisowe od lekarza w odległej lokalizacji. Ponadto beneficjent zasadniczo nie mógł otrzymywać usług teleserwisowych w swoim domu.

Od 17 marca 2020 roku szereg podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, takich jak lekarze, pielęgniarki, specjaliści psychologii klinicznej i kliniczni pracownicy socjalni, będą mogli oferować teleserwisy beneficjentom Medicare. Beneficjenci będą mogli korzystać z usług teleserwisowych w dowolnym zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w gabinetach lekarskich, szpitalach, domach opieki lub wiejskich klinikach, a także ze swoich domów.

Beneficjenci Medicare będą mogli otrzymywać różne usługi za pośrednictwem teleserwisów, między innymi: wizyty lekarskie, porady dotyczące zdrowia psychicznego i badania prewencyjne. Pomoże to zapewnić użytkownikom Medicare, którzy są bardziej narażeni na COVID-19, możliwość wizyty u lekarza z domu, bez konieczności udawania się do gabinetu lekarskiego lub szpitala, bez narażania siebie lub innych. Zmiana ta zwiększa elastyczność teleserwisów bez względu na diagnozę beneficjenta, ponieważ w tym krytycznym momencie ważnym jest, aby upewnić się, że beneficjenci przestrzegają wskazówek dotyczących praktykowania bezpiecznego dystansu oraz zmniejszania ryzyka transmisji COVID-19. Ta zmiana pomoże zapobiec narażenia beneficjentów znajdujących się w trudnej sytuacji na niepotrzebne wejście do placówki opieki zdrowotnej, gdy ich potrzeby będą mogły zostać zaspokojone zdalnie. Dla przykładu beneficjent Medicare może skorzystać z usługi lekarza odnośnie leczenia cukrzycy lub uzupełnienia recepty za pomocą teleserwisu bez konieczności podróżowania do gabinetu lekarskiego. W rezultacie gabinet lekarski jest dostępny, aby leczyć więcej osób, które muszą go odwiedzi osobiście, co ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa.

Zgodnie z rozporządzeniem już od 6 marca 2020 roku lekarze mogą rozliczać usługi teleserwisowe w zgodnie z harmonogramem opłat lekarskich w tej samej wysokości co usługi osobiste. Medicare deductible and coinsurance nadal obowiązują dla tych usług. Ponadto Biuro Generalnego Inspektora Health and Human Services zapewnia podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną elastyczność w zakresie kosztów wizyt teleserwisowych opłacanych przez programy federalne.

Medicaid zapewniła już dużą elastyczność stanom, które chcą korzystać z usług teleserwisowych w swoich programach. Poszczególne stany mogą oferować teleserwisy przy użyciu różnych metod komunikacji, takich jak telefon, technologie wideo powszechnie dostępną w smartfonach, tabletach i innych urządzeniach. Stanowe programy Medicaid nie wymagają zgody federalnej na refundację usługodawcom za usługi teleserwisowe w taki sam sposób lub według tej samej stawki, jaką płacą za usługi bezpośrednie.

Po więcej informacji w sprawie rozporządzenia WEJDŹ TUTAJ

Aby przeczytać najczęściej zadawane pytania odnośnie rozporządzenia WEJDŹ TUTAJ