CO to jest medicare?

Ubezpieczenie Medicare to Federalny program oferujący ubezpieczenia na zdrowie osobom spełniającym określone warunki.

Kto kwalifikuje się na Medicare?

     Osoby w wieku 65 lat lub starsze legalnie przebywające na terenie USA

     Osoby poniżej 65 lat otrzymujące rentę inwalidzką (disability) od co najmniej 24 miesięcy

Osoby ze stwierdzoną schyłkową niewydolnością nerek(ESRD) lub stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS)

STARA KARTA

(nieważna od stycznia 2020!)

NOWA KARTA

Upewnij się czy masz nowa kartę.

W razie pytań zadzwoń: 844 654 5185

ELEMENTY UBEZPIECZENIA MEDICARE ORYGINALNE MEDICARE

CZĘŚĆ A

jest bezpłatna dla osób, które wypracowały co najmniej 40 kwartałów w USA i częściowo pokrywa koszty:

  • opieki szpitalnej
  • pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym
  • pobytu w specjalistycznym ośrodku opiekuńczym
  • hospicjum
  • opieki w domu

CZĘŚĆ B

posiada składkę miesięczną (najczęściej pobieraną bezpośrednio ze świadczeń z Social Security) i częściowo pokrywa koszty opieki:

  • pozaszpitalnej
  • medycznej opieki zdrowotnej
  • karetki pogotowia
  • usług lekarskich
  • usług profilaktycznych

CZĘŚĆ C

zwana inaczej Medicare Advantage. Plany, które przejmują rozliczenia świadczeń Oryginalnego Medicare (części A i części B) pod parasol firmy prywatnej. Plany te często oferują plan zniżkowy na leki na receptę lub świadczenia nie oferowane przez Oryginalne Medicare. tj. świadczenia dentystyczne, okulistyczne itd.

CZĘŚĆ D

(Prescription Drug Plan) – plany zniżkowe na leki na receptę. Plany firm prywatnych oferujące zniżki na leki na receptę według standardów określanych corocznie przez Medicare.

 

PLANY INDEMNITY

uzupełnienia do Części C Medicare, popularnie zwane planami szpitalnymi. Mają na celu pokryć stałe koszty pobytu w szpitalu, karetki pogotowia lub pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym nie pokrywane w całości przez plany typu Medicare Advantage.

PLANY TYPU MEDIGAP

Suplementy do Medicare (Medigap) pozwalają uniknąć niektórych kosztów udziału własnego (deductible) i udziału wspólnego (coinsurance). Cena planu zależy od wieku, płci, miejsca zamieszkania, stosunku do palenia papierosów, stanu zdrowia i rodzaju planu.

 

CZY MUSZĘ SKŁADAĆ PODANIE O MEDICARE

Osoby otrzymujące świadczenia z Social Security przed 65 rokiem życia powinny otrzymać świadczenie z programu Medicare automatycznie.

Osoby poniżej 65 lat otrzymujące rentę inwalidzką (disability) powinny otrzymać Medicare po 24 miesiącach otrzymywania świadczeń z Social Security.

Pozostałe osoby legalnie przebywającena terenie USA i rozliczone z podatkuza co najmniej 40 kwartałów powinny złożyć podanie na Medicare na 3 miesiące przed 65 urodzinami (chyba, że planują utrzymać ubezpieczenie z pracy).

KIEDY MOŻEMY SIĘ ZAPISAĆ NA MEDICARE

Initial Enrollment Period – Początkowy Okres Zapisowy (IEP) – okres trwający od 3 miesięcy przed 65 urodzinami, miesiąc urodzin i 3 miesiące po 65 urodzinach. Osoby urodzone 1go dnia miesiący rozpoczynają Medicare jeden miesiąc wcześniej.

Podczas IEP możemy zapisać się na Oryginalne Medicare (Część A i Część B), możemy tez wybrać rozwiązania w postaci prywatnych planów takich jak Część C (Medicare Advantage) i Część D (planów zniżkowych na leki na receptę). Ponadto od momentu wejścia w Część A i B przysługuje nam 6 miesięcy gwarantowanej możliwości zapisania się na Suplementy do Medicare bez weryfikacji zdrowotnej.

Wydrukuj / zapisz

Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej o Medicare?
Zadzwoń:

844 654 5185